Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2017). Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin geliştirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 34-40.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: