Genel Sosyotelist Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Orhan-Göksün, D. (2019). Sosyotelist olma ve sosyotelizme maruz kalma ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 657-671.

Sorumlu Yazar: 
Derya ORHAN GÖKSÜN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: