Karar Pişmanlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Telatar, T. G., Satır Ozel, C., Turgut, A. & Kınlı, Ö. (2021). Turkish version methodological validation study of the Decision Regret Scale. The Ethiopian Journal of Health Development, 35(4). Retrieved from https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/4820

Sorumlu Yazar: 
Tahsin Gökhan Telatar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Doğru karardı
2. Aldığım karardan pişmanım
3. Eğer tekrar yapmak zorunda kalsaydım yine aynı kararı alırdım
4. Kararım bana çok zarar verdi
5. Kararım akıllıcaydı

Derecelendirme: 
5’li likert (1= kesinlikle katılıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: