Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, B. (2016). Adaptation of The Attitudes to Moral Decision-Making in Youth Sport Questionnaire-2 into Turkish culture: a validity and reliability study. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 7(2), 27-39.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: