Karar Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzgun Y. (1993). Karar stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenilirliği. ( 1993 ). VII. Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. içinde Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayını.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: