Karanlık Üçlü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Satıcı, A. S., Kayiş, A. R., Yılmaz, M. F., & Çapan-Eraslan, B. (2018). Dirty Dozen Scale: A study of adaptation to Turkish university students. Anatolian Journal of Psychiatry, 19, 34-40. doi: 10.5455/apd.288773

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Rıfat Kayiş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: