Online Karar Verme Tarzları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayrakdaroğlu, F., Taşçıoğlu, M., & Özkoç, H. (2017). Online Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 159 – 169.

Sorumlu Yazar: 
Funda Bayrakdaroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: