Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sundu, M. ve Yaşar, O. (2020). Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal tanım ve ölçek geliştirme çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21(1), 101-115.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Sundu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: