Karakter Kazanımlarına Yönelik Tipik Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılınç, M. (2011). İlköğretim hayat bilgisi programı karakter eğitimi boyutunun öğrencilerin tipik performanslarına dayalı olarak değerlendirilmesi: Kırşehir örneği (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: