Karara Katılma Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köklü, M. (1994). Ortaöğretim okullarında öğretmenlerin kararlara katılımı (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: