Karakter Eğitimine İlişkin Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uslu, S. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin karakter eğitimine ilişkin görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(8), 49-70. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.44

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: