Karakter Aşınması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akpolat, T. ve Çetin, M. (2019). Karakter Aşınması Ölçeği’nin geliştirilmesi:Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim, 9 (3),492-501.

Sorumlu Yazar: 
Tuba Akpolat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

22 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: