Karaca- Kandemir Umut Ölçeği (KKUÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, F. ve Kandemir, F. (2016). Karaca- Kandemir Umut Ölçeği (KKUÖ). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 7-34.

Sorumlu Yazar: 
Faruk Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: