Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği (Hope Center Ostomy Quality of Life Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol, F. (2011). Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Figen Erol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: