Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol, F. ve Vural, F. (2012). Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3(1), 1–14.

Sorumlu Yazar: 
Figen Erol
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin model uyum indeksleri olması gereken sınır aralığında bulundu.

Güvenirlik: 

Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu’nun iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı 0.92 olarak bulundu, alt boyut madde puanları- alt boyut toplam puanları arasındaki korelasyon 0.21- 0.79 arasındaydı.

4 alt boyut ve 43 madde
Fiziksel(11)
Psikolojik(13)
Sosyal kaygı(12)
Manevi(7)

Derecelendirme: 
10lu Likert