Çocuk Umut Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atik, G., ve Kemer, G. (2009). Psychometric properties of Children’s Hope Scale: Validity and reliability study. Elementary Education Online, 8(2), 379-390.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Atik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: