Kara ve Harp Okulu Öğrencilerinin Disiplin Kurallarını Benimsemelerine Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kodal, M. (2006). Kara ve deniz harp okulu öğrencilerinin kurumsal disiplin kurallarını belirleme ve itaat düzeyleri (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: