STEM Eğitimi Kullanımına Yönelik Umut ve Amaçlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Timur, B., ve Kurt, B. K. (2020). STEM Eğitimi Kullanımına Yönelik Umut ve Amaçlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 166-189.

Sorumlu Yazar: 
Betül Timur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: