Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarper, B. (2007). “Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği 1.0”ın Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: