Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taneri, P. O., Özbek, Ö. Y., Altunoğlu, A., Avcı, E., & Aşiret, S. (2020, 23-24 Aralık). Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 8. Uluslararasi Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Pervin Oya TANERİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: