Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceylan, Ş., Artan, İ., ve Kurnaz-Adıbatmaz, F. B. (2020). Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 468-490. https://doi.org/10.33308/26674874.202034221

Sorumlu Yazar: 
Şehnaz Ceylan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: