Kansere Tepki Tarzı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Natan, İ. (2000). Kanser teşhisi almış hastalarda, kansere tepki tarzı ölçeğinin (mental adjustment to cancer scale) güvenilirlik ve geçerlik yönünden incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İzzet Natan
Geçerlik: 

Alt testler arasında anlamlı korelasyonlar vardır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .72 ile .58 arasında yer almaktadır.

40 madde vardır.
Hastalığımın üzerinde durmuyorum.
İyileşeceğime kesinlikle inanıyorum.

Derecelendirme: 
4’lü puan sistemi (4= kesinlikle bana uyuyor, 1= kesinlikle bana uymuyor)