Karakter Güçleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, C. (2022). Adaptation and Preliminary Validation of a Positive Psychology Assessment Tool: Character Strengths Semantic Differential Scale. Journal of Psychoeducational Assessment.

Sorumlu Yazar: 
Cahit Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: