Üstün Yetenekli ve Zekâlı Çocukların Bulunduğu Kapsayıcı Okul Öncesı Eğitim Ortamlarında Sınıf İçi Uygulamalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dağlıoğlu, H. E., Ömeroğlu, E., Turupcu Doğan, A., Şahin, M. G., Sarıcı Bulut, S., Sabancı, O…… Karataş, S. (2019). The reliability and validity study of ‘Classroom Practices in Inclusive Preschool Education Environment with Talented and Gifted Children Scale. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(2), 413-434. doi: 10.14527/pegegog.2019.013

Sorumlu Yazar: 
H. Elif DAĞLIĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: