Mesleki Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalkan, Ö. K. (2014). Mesleki Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 117-128.

Sorumlu Yazar: 
Ömür Kaya Kalkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/