Kanser Terapisinin Fonksiyonel Değerlendirmesi-Beyin Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arlı, Ş. K., & Gürkan, A. (2017). Validity and reliability of Turkish version of the Functional Assessment of Cancer Therapy- Brain Questionnaire. Cancer Nursing, 40(3), 224-229. doi: 10.1097/NCC.0000000000000390

Sorumlu Yazar: 
Şenay K. Arlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: