Beyin Uyumlu Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tarhan, B. (2009). Yabancı dil olarak İngilizce öğreticilerinin beyin uyumlu öğrenme ilkeleri hakkındaki bilgilerinin ve tutumlarının ölçülmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Betül Tarhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: