Hemşirelik Öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öncü, E., Selvi, H., Vayisoğlu, S. K., ve Ceyhan, H.(2018). Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Cukurova Medical Journal. 43(1), 207-215.

Sorumlu Yazar: 
Emine Öncü
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik kanıtlarını arttırmak için 396 hemşirelik öğrencisinden toplanan yeni verilerle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, faktör yapısının veriyle uyumlu olduğunu ortaya koymuştur (χ2/ sd= 3.68, RMSEA=0.083, CFI=0.97, NFI=0.96, GFI=0.89, AGFI= 0.86).

Güvenirlik: 

Ölçeğin faktör yükleri 0.93 ile 0.37, düzeltilmiş madde- toplam korelasyonları ise 0.81 ile 0.34 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirliliği, bütüne ilişkin 0.91 ve alt bileşenlerine ilişkin 0.88 ve 0.86’dır.

Yurt dışında yaşamamın hayatımı kolaylaştıracağını düşünürüm.
Yurt dışında çalışmak adına karşılaşabileceğim zorluklara katlanabilirim.
Politik baskılardan uzak olabileceğim başka bir ülkede yaşamak isterim.

Derecelendirme: 
kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve tamamen katılıyorum
İletişim: