Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbaş-Atlı, A., Toptaş-Kılıç, S. ve Öz, F. (2019). Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. J Psychiatric Nurs,10(4), 262-269. dx.doi.org/10.14744/phd.2019.37029

Sorumlu Yazar: 
AZİZE ATLI ÖZBAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: