Kanser Hastaları için Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği Kısa Formu (DBGÖ-KF)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aksuoğlu, A. (2015). Kanser hastaları için Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Aksuoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: