Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbayır T, Soyer Geçkil Ö, Aslan A. (2017) An adaptation of the Short-Form Supportive Care Needs Survey Questionnaire (SCNS-SF 34) to Turkish. European Journal of Breast Health. 13: x-x
DOI: 10.5152/tjbh.2017.3266

Sorumlu Yazar: 
Özlem SOYER GEÇKİL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Ağrı
2. Güçsüzlük/ yorgunluk
3. Çoğu zaman iyi hissetmeme
4. Ev işi yapma
5. Önceden yapabildiğiniz işleri yapamama
6. Kaygı/Endişe
7. Morali bozuk ya da depresif hissetme
8. Üzgün hissetme
9. Kanserin yayılacağı korkusu
10. Tedavi sonuçlarının kontrolünüzün dışında olacağı endişesi

Derecelendirme: 
5’li Likert (Ölçekte bu beş yanıt, 1=benim için uygun değil, 2=benim için yeterli, 3=biraz ihtiyacım oldu, 4=oldukça ihtiyacım oldu, 5=çok fazla ihtiyacım oldu likert tipinde derecelendirilmiştir.
İletişim: