Kanser Nüks Korkusu Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eyrenci, A., ve Berk, H. Ö. S. (2018). Validity and reliability of The Turkish version of Fear of Cancer Recurrence Inventory. Turkish Journal of Oncology, 33(2),55-64.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Eyrenci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: