KKY’li Hastaların Öz-Bakım Davranışlarını Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Durademir- Badır, A. (1998). Kronik kalp yetmezlikli hastaların yaşam kaliteleri ve öz-bakım davranışları (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Badır Durademir
Geçerlik: 

Araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatüre dayalı olarak oluşturulan KKY’li hastaların hastalıklarına yönelik öz-bakım davranışlarını değerlendirme formunun içerik geçerliği uzman görüşüne başvurularak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayıları; diyete ilişkin öz-bakım davranışları güvenirlik katsayısı .80, dinlenme ve aktiviteye ilişkin öz-bakım davranışları güvenirlik katsayı .76, ilaçların kullanımına ilişkin öz-bakım davranışları güvenirlik katsayı .86, kilo-sıvı izlenimine ilişkin öz-bakım davranışları güvenirlik katsayı .84 olarak bulunurken formun Cronbach’s Alfa değeri .95 olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=hiç uygulamam – 3=her zaman uygularım)