Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tastan, S., Iyigun, E., Ayhan, H., Kılıckaya, O., Yılmaz, A. A., & Kurt, E. (2014). Validity and reliability of Turkish version of Family Satisfaction in the Intensive Care Unit. International Journal of Nursing Practice, 20(3), 320-326.

Sorumlu Yazar: 
Sevinc Tastan
Geçerlik: 

Yapı geçerliği faktör analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin 24 madde ve 3 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık: Ölçeğin iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin türkçe versiyonunun tamamı için Cronbach Alfa α =.95 olarak , ölçeğin Bakım bileşeni için α=.96, Karar verme bileşeni için alfa α=.77, Bilgi bileşeni için alfa α=.92 olduğundan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Ölçek 24 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Mükemmel, 2-İyi, 3-Fena değil, 4-İyi değil, 5-Zayıf
İletişim: