Kalem Ağrı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Beyaz, E. (2018). Çocuklardaki ağrıyı ölçmek için yeni tek boyutlu bir ölçek geliştirme: Kalem Ağrı Ölçeği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Emine Beyaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: