Ağrı -Aktivite Paternleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunç Süygün, E. ve Toprak Çelenay, Ş.(2019).Ağrı -Aktivite Paternleri Ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerliği ve güvenilirliği.4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri.Yalova, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Emine Tunç Süygün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: