Kaliforniya Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atik, G., & Guneri, O. Y. (2012). California Bullying Victimization Scale: Validity and reliability evidence for the Turkish middle school children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1237-1241.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Atik
Geçerlik: 

Geçerlilik için eş zamanlı ve tahmini geçerlilik hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik için Cronbach alfa katsayısı .72 ve .83 ve test-tekrar test güvenilirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( (0 = Asla – 4 = Haftada Birkaç Kez)
İletişim: