Ebeveynler için Ağrı Dayanıklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kudubes, A.A. & Bektas, M. (2021) Psychometric Properties of the Turkish Version of the Pain Flexibility Scale for Parents of Children with Cancer. Comprehensive Child and Adolescent Nursing, DOI: 10.1080/24694193.2021.1962432

Sorumlu Yazar: 
ASLI AKDENİZ KUDUBEŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: