Kanser Hastalarında Ağrı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mergen, H., Cevik, K., & Mergen, B. E. (2017). Assessment of pain by a new Turkish scale (P-FIBS) in an example of cancer patients. Biomedical Research, 28(14). 6401-6405.

Sorumlu Yazar: 
Haluk Mergen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayıs 0.889 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: