Geleneksel Kağıt-Kalem Testleri İçin Tercih Nedenleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eser, M. T. & Dogan, N. (2017). Inventory of motive of preference for conventional paper-and-pencil tests: A study of validity and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 135-158

Sorumlu Yazar: 
Taha Eser
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: