Kalabalık Sınıfların Etkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: Öğrenciler ne düşünüyor?. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 403-414.

Sorumlu Yazar: 
Erkan YAMAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: