Revize Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği (NVPS-R-TR)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, P., & Erden, S. (2019). Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Turkish version of Revised Nonverbal Pain Scale. The Journal of the Turkish Society of Algology, 31(1), 15-22. doi: 10.5505/agri.2018.25349

Sorumlu Yazar: 
Sevilay Erden
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: