Kâğıttan Dijitale Yazma Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baştuğ, M., & Keskin, H. K. (2017). Kâğıttan Dijitale Yazma Tutumu Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 58-72.

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Baştuğ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: