Dedikodu ve Söylenti Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eşkin Bacaksız, F. ve Yıldırım, A. (2013). Dedikodu ve Söylenti Tutumu Ölçeği’nin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(1), 36-42.

Sorumlu Yazar: 
Feride Eşkin Bacaksız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: