Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erbil, N. (2009). Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 825-838.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Erbil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: