Kağıtsız Dış Ticaret Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Civelek, M. E., & Uca, N. (2017). Development of Paperless Foreign Trade Performance Measurement Scale the multitrait-multimethod model proposal. Beykoz Akademi Dergisi, 5(2), 73-93. https://doi.org/10.14514/BYK.m.21478082.2017.5/2.73-93

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Emre Civelek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: