Ebeveyn İlişki Tutumu Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. ve Öziş, G. (2016). Ebeveyn İlişki Tutumu Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5 (2), 50-64.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

37 madde, 5 alt boyut
otoriter tutum (3 m):
ilgisiz tutum (9 m):
koruyucu tutum (6 m):
demokratik tutum (12 m):
bağımlı tutum (7 m):

Derecelendirme: 
her bir maddenin annenin ebeveyn ilişki tutumuna ve babanın ebeveyn ilişki tutumuna yönelik ayrı ayrı derecelendirilmesi istenmiştir.
İletişim: