Coğrafya Dersi İşleniş Tarzı ve Öğrenci Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sözen, E. (2019, Şubat). Öğrencilerin coğrafya ders işleniş tarzı ve coğrafya derslerine yönelik tutumları üzerine ölçek geliştirme çalışması. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. Yalova, Türkiye.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: