Kadın Sağlık Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erci, B., Güngörmüş, Z., & Öztürk, S. (2014). Psychometric validation of the Women’s Health Questionnaire in menopausal women. Health care for women international, 35(5), 566-579.

Sorumlu Yazar: 
Behice Erci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: