Jinekolojik Kanseri Önleme Bilgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bekar, M., Demirel, G., Evcili, F., & Doğaner, A. (2021). A Scale Development Study: Gynecologic Cancer Prevention Information Scale. Clinical and Experimental Health Sciences, 11, 1-8. doi: 10.33808/clinexphealthsci.647862

Sorumlu Yazar: 
Funda Evcili
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: